Eléctricas, Compañías eléctricas

 
Le da un calambre...................... ..