Foro Común

Anda, Ferisa, vaya perorata!

Anda, Ferisa, vaya perorata!