La Guardia Civil

La Guardia Civil entra en el Palacio de la Generalitat...

La Guardia Civil entra en el Palacio de la Generalitat para buscar información del 1-O.

M. Vera.